Korišćenje sistema za članove

>Pregled poruka

   - Obaveštenje-prikazuju se nova obavštenja koja izdaje kompanija,u našem slučaju centralni magaci u Budimpešti Winalite Hungary Kft.


>Struktura upravljanja

   -Pretraga menadžera-prikazuje se Vaša celokupna struktura (Vaša mreža).

   -Struktura sponzora-prikazuju se Vaši direktni saradnici.

   -Struktura stanja-prikazuje se Vaša struktura u obliku „grozda“.

   -Struktura prometa-prikazuje se Vaš promet u zadatoj nedelji.


>Kontrola kupovine

   -Pretraga porudžbine-pregled porudžbina koje lično unosite u sistem kod „Kupovina za održavanje“

   -Kupovina za održavanje-tu se vrši unos porudžbine koju unosi svaki saradnik lično u svoj sistem prilikom kupovine proizvoda .  

    Postupak unosa:odaberite:1. Dodati

                                        2. Oblik plaćanja:gotovina

                                        3. Način isporuke:odaberite lično preuzimanje ili isporuku putem kurirske službe

                                        4. Uneti količinu kod odabranog proizvoda

                                        5. Sačuvati


   -Nadogradnja kupovine-tu se vrši unos porudžbine ukoliko menjate svoj status u sistemu (prelazite na viši nivo) na isti način kao i kod „Kupovina za održavanje“.


>Kontrola narudžbe

   -Pretraga bonusa-prikazuju se Vaše zarade po nedeljama izražene u PV-bodovima i neto iznos u eurima (klikom pored svake nedelje,na pretragu, možete ući u detaljan obračun za datu nedelju).


>Podešavanje sistema

   -Promena lozinke-tu je data mogućnost promene lozinke kojom ulazite u Vaš sistem.


                                 

Registracija novih saradnika

Postupak:

    odaberite:   1. Register Now! (u saradničkom login-u)

                     2. Odaberite jezik .

                     3. Zemlja: Serbia (odaberite iz padajućeg menija).

                     4. Filijala: Hungary-popunjava se automatski .

                     5. Registarski broj sponzora-unosi se registarski broj osobe koja Vas je uputila .

                     6. Sledeće.

                     7. Informacije o plaćanju i distributeru-neophodno je popuniti sve stavke koje su zadebljanim slovima jer Vas u protivnom sistem neće pustiti dalje.

                        -PIB-umesto PIBa fizička lica unose broj lične karte

                     8. Informacije o isporuci-odaberite način preuzimanja paketa

                     9. Informacije o proizvodu-odaberite proizvod

                    10. Potvrda porudžbine i uslovi plaćanja

                    11. Potvrdite svoju registraciju i zapamtite Vaš jedinstveni broj.


Postupak podizanja saradničkog honorara

Potrebna dokumenta:


1 x W i n a l i t e (Europe) Handels GmbH(Austrijski ugovor)


1x Winalite Ugovor za registraciju i zahtev


(nalaze se u obrascima)


popunjene primerke poslati skenirano na email adresu :

regisztracio@winalite.co.hu radi isplate bonusa


Neophodno je da svi saradnici pošalju popunjen primerak Austrijskog ugovora jer će se na osnovu njega vršiti isplata svakog meseca automatski!