Anjon je atomski sastavni deo čestice vazduha sa negativnim nabojem.

 


Značaj anjona:

Anjoni su delovi atoma sa negativnim nabojem. Ove čestice su neophodne za naš organizam. Zahvaljuljući svom negativnom naboju, neutrališu mikroorganizme sa pozitivnim nabojem.Što je veći sadržaj anjona u vazduhu, to je manje štetnih mikroorganizama u njemu. Anjonska površina  ugrađena u uložak može da aktivira preko 5800 anjona/cm3 tokom 12 sati permanentno.
U šumi, ili u proleće, kada je količina anjona velika, osećamo svežinu.  Atom postaje anjon kada uzima elektron, a postaje pozitivni jon kada predaje elektron.    Anjon pomaže metabolizam ćelija, povećava vitalnost i apetit, čisti krv i smiruje nerve, te zbog toga ga nazivaju i vitaminom vazduha.  Sadržaj anjona u vazduhu je 800-2000 anjona/cm3 u šumi, u proleće, kod vodopada ili na obali mora.  Vazduh osećamo svežim u prostoriji sa puno anjona.Gde se nalaze anjoni:
Pored vodopada    

1 000 000 /cm3Na planini i moru 

2 000 – 5 000 /cm3U šumi   

2 000 – 3 000 /cm3Na polju  

1 000 /cm3U naseljenim mestima 

100 – 200 /cm3U kancelariji

    40 – 60 /cm3