Materijal za štampanje:


Cenovnik važi od 08.12.2014
Cenovnik - Važi od 08.12.2014

Paket / RSD.

Prva kupovina i promena statusa

8 700

Ponovna kupovina

8 700

Registracija

0

Transportni troškovi:

/ RSD

1 paket

250

2-5 paketa

400

6-10 paketa

600

11-20 paketa

800

21-30 paketa

1200Kupovina


Cena proizvoda


Registracija


Transport


Ukupno za uplatu


 1.kupovina /Srebro/

 1 paket

 

8 700 RSD

 

0 RSD

 

250 RSD

 

8 950 RSD

 

 1. kupovina/Zlato/

 5 paketa

 

43 500  RSD

 

0 RSD

 

400 RSD

 

43 900 RSD

 

 1.kupovina /Platina/

 12 paketa

 

104 400 RSD

 

0 RSD

 

800 RSD

 

105 200 RSD

 

 1.kupovina /Dijamant/

 30 paketa


261 000 RSD

 

0 RSD

 

1 200 RSD

 

262 200 RSD

 

 Ponovna

kupovina 1 paket

 

8 700 RSD

 

0 RSD

 

250 RSD

 

8 950 RSD

 

 Ponovna

kupovina 2-5 paketa

 

8 700 RSD/

paket

 

0 RSD

 

400 RSD

 

8 700   RSD/paket

+400 RSD

 

 Ponovna

kupovina 6-10 paketa

 

8 700 RSD/

paket

 

0 RSD

 

600 RSD

 

8 700 RSD/paket

+600 RSD

 Ponovna

 

kupovina 11-20 paketa

 

8 700 RSD/

paket

 

0 RSD

 

800 RSD

 

8 700 RSD/paket

+800 RSD

 

 Ponovna

 

kupovina 21-30 paketa

 

8 700 RSD/

paket

 

0 RSD

 

1 200 RSD

 

8 700 RSD/paket

+1 200 RSD

 

 Ponovna

 

kupovina iznad 30 p.

 

8 700 RSD/

paket

 

0 RSD

 

1 600 RSD

 

8 700 RSD/paket

+1 600 RSD

 

 Nadogradnja

 4 paketa

 

34 800 RSD

 

0 RSD

 

400 RSD

 

35 200 RSD

 

 Nadogradnja

 7 paketa

 

60 900  RSD

 

0 RSD

 

600 RSD

 

61 500 RSD

 

 Nadogradnja

 18 paketa

 

156 600 RSD

 

0 RSD

 

800 RSD

 

157 400 RSD

 

Isporuka 2-3 radna dana

Zadržavamo pravo promena cena u skladu sa promenama kursa!


Na žiro račun firme (105-9377-28) uplaćuje se ceo iznos sa transportnim troškovima zajedno!

Molimo cenjene saradnike da prilikom uplate u rubriku poziv na br. unesu svoj identifikacioni broj(izregistrovan u sistemu), i BR MULTI i BR MONO-a (npr. HU000... 2 MULTI 3MONO).

Sve uplate koje se izvrše na račun firme do srede biće obračunate u istoj nedelji.Sve ostale prelaze u sledeću nedelju.

Obnavljanje (održavanje) kupovine saradnika mora se uplatiti najkasnije do 23eg u mesecu,inače se prenosi za sledeći mesec!

Nakon uplate proizvoda neophodno je da svaki saradnik u svom sistemu putem interneta unese svoju narudžbu (kontrola kupovine,održavanje...)!


1 - 2 of 2